Aktif Pasif işlemleri tablo üzerindeki kayıtların ana ekranda görünmelerini veya arka planda durmalarını sağlayan bir yapıdır. Bu yapıda sürekli kullanmadığınız veya uzun zaman aralıklarında ihtiyaç duyacağınız kayıtlarınızın gizlenmesidir. Bu özellik tüm tablo yapılarında standart olarak bulunmaktadır. İşlem 4 Aşamadan oluşur.

  • Aktif Kayıtları Göster
  • Pasif Kayıtları Göster
  • Kaydı Pasife Al
  • Kaydı Aktife Al

1-Aktif Pasif Kayıtları Göster

Bu işlemleri ilk ikisi ekranın sağ üst köşesinde bulunan Aktif – Pasif butonları ile yapılır.

Yeşil butona basıldığında sistem Aktif Kayıtları görüntüler. Kırmızı butona basıldığında sistem Pasif Kayıtları görüntüler.

2-Kayıt Durumlarını Değiştirme

Tablodaki kayıt değiştirme işlemleri ilgili kayıt satırının işlem sütunundaki altta resimde görülen butonu ile gerçekleşir.

İlgili satırda görünen buton Yeşil ise kayıt aktif anlamına gelir, bu aşamada butona basıldığında sistem sizden kayıt değiştirme onayı isteyecektir.

Eğer onay kutusundaki Evet butonuna basarsanız kayıt durumu değişecek ve ekranda “Kayıt Durumu Değiştirildi” mesajını verecektir. bu durumda pasife alınan kaydı yeniden aktif etmek için Pasif Kayıtları Göster butonu ile pasif kayıtlara ulaşıp, bu sefer kırmızı olan butona tıkladığınızda kayıt aktif kayıtlara alınacak ve ekranda yine “Kayıt Durumu Değiştirildi” mesajını verecektir.