Versiyon 1.0.0.88 (12.10.2021)

 • Tabakhane Üretim Reçete araya satır ekleme hatası giderildi.
 • Tabakhane Üretime gönderme tarih hatası giderildi.
 • Tabakhane Üretim Reçete birim fiyat hatası giderildi.

Versiyon 1.0.0.87 (11.10.2021)

 • Tabakhane Üretim Reçete malzeme değiştirme hatası giderildi.
 • Merkez Bankası Özel Kur servisleri düzenlendi.

Versiyon 1.0.0.86 (04.10.2021)

 • Merkez bankası kur servisleri düzenlendi.

Versiyon 1.0.0.85 (31.08.2021)

 • Veri tabanı optimizasyonu yapıldı.
 • Tabakhane Proses Reçete malzeme ilave modülü düzenlendi.
 • Tabakhane Proses Reçete toplu veya tek kayıt oran ve yüzde değiştir eklendi.
 • Tabakhane Proses Reçete malzeme değiştirme modülü düzenlendi.

Versiyon 1.0.0.84 (30.08.2021)

 • Tabakhane üretim planlama kullanıcı ekran ayarları düzenlendi.
 • Fatura stok parti kodu 50 karaktere çıkarıldı.
 • Tabakhane Üretim stok parti kodu 50 karaktere çıkarıldı.

Versiyon 1.0.0.83 (24.08.2021)

 • Tanakhane Üretime gönderme işlemleri düzenlendi.
 • Muhasebe Çek Senet Bordroları düzenlendi.

Versiyon 1.0.0.82 (17.08.2021)

 • Tabakhane üretime gönder işlenti miktar ve işlenti diğer birim eklendi.
 • Üretime gönder form sıfırlama eksikleri giderildi.
 • Tabakhane stok düzenlemeleri yapıldı.
 • Veri tabanı güncellemesi yapıldı.

Versiyon 1.0.0.81 (04.08.2021)

 • Stok kimyasal ve yedek malzeme tip seçimleri düzenlendi.

Versiyon 1.0.0.80 (03.08.2021)

 • Konfeksiyon model kalıp işlemleri eklendi.
 • Konfeksiyon model kalıp sipariş kayıt izleme ve carileştirme eklendi.
 • Konfeksiyon malzeme stok kart tanımlama ekranı eklendi.
 • Tüm modüller tip alt tip işlemleri ekranı düzenlendi.
 • Tüm modüller barkod tanım ekranı düzenlendi.
 • Konfeksiyon sarf malzeme stok kart eklendi.
 • Tip alttip tanımları şubelere göre düzenlendi.

Versiyon 1.0.0.79 (09.07.2021)

 • Konfeksiyon model resim işlemleri eklendi (Her model için 4 resim).
 • Konfeksiyon model büyük resim görüntüleme eklendi.
 • Model resim optimizasyonu yapıldı.
 • Cari hesap modülü cari numarası ekrana eklendi.
 • Konfeksiyon model fason fiyat modülü eklendi.

Versiyon 1.0.0.78 (07.07.2021)

 • Muhasebe fatura modülü kullanıcı ekran ayarları güncellendi.
 • Fatura göster modülü kullanıcı ekran ayarları güncellendi.
 • Muhasebe fiş modülü kullanıcı ekran ayarları güncellendi.
 • Muhasebe Çek Senet modülü kullanıcı ekran ayarları güncellendi.
 • Muhasebe Kasa modülü kullanıcı ekran ayarları güncellendi.
 • Konfeksiyon kurlar eklendi.
 • Konfeksiyon beden setleri eklendi.
 • Konfeksiyon model işlemleri eklendi.

Versiyon 1.0.0.77 (06.07.2021)

 • Genel veri tabanı güncellemesi yapıldı.
 • Tabakhane boyalı kat zig reçete yazdırma ve düzenleme işlemleri güncellendi.
 • Muhasebe fatura modülü kullanıcı ekran ayarları güncellendi.
 • Fatura göster modülü kullanıcı ekran ayarları güncellendi.
 • Muhasebe fiş modülü kullanıcı ekran ayarları güncellendi.
 • Muhasebe çek senet modülü kullanıcı ekran ayarları güncellendi.

Versiyon 1.0.0.76 (28.06.2021)

 • Tabakhane ana reçete ekran düzeni kullanıcı bazlı olarak düzenlendi (PC Bağımsız).
 • Tabakhane reçete işlemlerine kat navigasyon eklendi.
 • Tabakhane stok işlemlerine kat navigasyon eklendi.
 • Tabakhane üretim ekran düzeni kullanıcı bazlı olarak düzenlendi (PC Bağımsız).
 • Tabakhane fason ekran düzeni kullanıcı bazlı olarak düzenlendi (PC Bağımsız).
 • Tüm uygulamalarda otomatik alan oluşturma özelliği eklendi.
 • Stok detay dövizli fiyat kdv ekleme modülü kaldırıldı.

Versiyon 1.0.0.75 (20.06.2021)

 • Tabakhane stok ekran düzeni kullanıcı bazlı olarak düzenlendi (PC Bağımsız).
 • Muhasebe cari ekran düzeni kullanıcı bazlı olarak düzenlendi (PC Bağımsız).
 • Tabakhane sipariş ekran düzeni kullanıcı bazlı olarak düzenlendi (PC Bağımsız).

Versiyon 1.0.0.74 (12.06.2021)

 • Zig reçetelerde vidala reçetelere aktarım eklendi.
 • Vidala reçetelerden zig reçetele aktarım eklendi.
 • Stok birim fiyatlara KDV ilave edildi.

Versiyon 1.0.0.73 (09.06.2021)

 • Stok ve stok detay dövizli çevrimler eklendi.

Versiyon 1.0.0.72 (07.06.2021)

 • Deneme reçeteleri ana reçeteye aktarımı eklendi.
 • Ana reçetelerin demene reçeteye aktarımı eklendi.

Versiyon 1.0.0.71 (01.06.2021)

 • Kullanıcı ekran ayarları veri tabanına aktarıldı.

Versiyon 1.0.0.70 (02.05.2021)

 • Sistem üzerinden sms gönderim modülü eklendi.
 • Cari hesap bölge alanı eklendi.
 • Cari hesabın raporlarda görüntüleme ayarı eklendi.
 • Sevk fişi A4 Formatına dönüştürüldü.
 • Finisaj işlem adımları 20 adete çıkarıldı.

Versiyon 1.0.0.69 (18.04.2021)

 • Kasalar arası virman işlemi eklendi.
 • Uygulama tasarım iyeleştirmeleri yapıldı.
 • Kullanım iyileştirmeleri ve kısayollar eklendi.
 • Veri tabanı iyileştirmeleri yapıldı.

Versiyon 1.0.0.68 (04.03.2021)

 • Hesaplar arası virman işlemlerine açıklama eklendi.
 • Fason alımlarında muhasebe fiş hatası giderildi.
 • Cari Hesap mutabakat modülü eklendi.

Versiyon 1.0.0.66 (24.03.2021)

 • Fiş ve dataylarına Özel Kodlar eklendi.
 • Ana reçete çoğaltma işlemi eklendi.
 • Veri tabanı optimize edildi.

Versiyon 1.0.0.65 (22.03.2021)

 • Finisaj reçete maliyet raporu eklendi.
 • Faturadan oluşturulan fişlerin fiş işlemlerinden silme kontrolü eklendi.
 • Hamderi stok tanımlama döviz kuru kontrolü eklendi.
 • Stok Deri giriş ekranlarının tümüne döviz kuru kontrolü eklendi.
 • Stoklar grid ortalamaları düzenlendi.
 • Kimyasal stok giriş ekranı döviz kuru kontrolü eklendi.
 • Stok rakamsal değerler formatlandı. (Şubelere Göre kuruş karakter sayısı eklendi.)
 • Stok Nereden Nereye açıklamaları güncellendi.
 • Kimyasal malzeme stok tanımı ÖTV oranı virgülden sonra 4 haneye çıkarıldı.
 • Kapalı Faturalar Üzerinde Ekleme Ve Değiştirme İşlem yapma hatası giderildi.
 • Reçete detay ekleme kimyasal malzeme kalan miktarları ekrana eklendi.

Versiyon 1.0.0.59-64 (08.03.2021)

 • GolaksBOX Kararlı sürüm yayınlandı.
 • Çek Senet açıklamaları düzenlendi.
 • Reçete kullanıcı yetkileri eklendi.
 • Tabakhane Üretim kullanıcı yetkileri düzenlendi.
 • Güncelleme dosyaları yenilendi.
 • Deri satış tip parametreleri eklendi.
 • Kullanıcı hesap kodu yetkileri düzenlendi.
 • Kullanıcı şube erişim yetkileri düzenlendi.
 • Fatura detay işlemlerinde döviz kuru kontrolü eklendi.
 • Şube ayar kayıt ekleme hatası giderildi.
 • Cari hesaplar arası virman işlemi eklendi.
 • Cari hesap ekran ekstre izleme eklendi.
 • Ekstre izleme Fiç ve Fatura detay gösterim ekranları eklendi.

Versiyon 1.0.0.58 Beta (25.02.2021)

 • Stok kart çoğaltma modülü eklendi.
 • Yedek Malzeme düzenleme hatası giderildi.
 • Çek Senet düzenleme döviz tipi hatası giderildi.
 • Çek Senet ödeme ve tahsilatlarda banka kasa özelliği eklendi.
 • Reçete detay düzeleme hatası giderildi.

Versiyon 1.0.0.57 Beta (23.02.2021)

 • Döviz Yönetim işlemleri eklendi.
 • Stok işlemleri Aktif Pasif stoklara gönderme eklendi.
 • Stok işlemleri Aktif Pasif stokları görüntüleme eklendi.
 • Ana Reçete Aktif Pasif Reçetelere gönderme eklendi.
 • Ana Reçete Aktif Pasif Reçeteleri görüntüleme eklendi.

Versiyon 1.0.0.56 Beta (21.02.2021)

 • Parti üretime gönderme işlemleri güncellendi.
 • Parti üretime gönder maraz ayarları güncellendi.
 • Kullanıcı yetki ayarları düzenlendi.
 • Kalite ayar kayıt düzenleme hatası giderildi.
 • Ana reçete kullanıcı yetkileri eklendi.
 • Çek Senet Ciro edilen evrağın portföye alınma hatası giderildi.
 • Çek Senet parçalı tahsilat modülü eklendi.
 • Çek Senet evrakların aktif ve pasif edilebilme özelliği eklendi.
 • Çek Senet Muhasebe Fişi Göster seçeneği eklendi.
 • Çek Senet parçalı ödeme modülü eklendi.

Versiyon 1.0.0.55 Beta (19.02.2021)

 • Çek Senet grid ayarları eklendi.
 • Çek Senet hareket cari hesap döviz ve tutar değiştirme eklendi.
 • Firma banka bilgi tanımlama ekranı eklendi.
 • Sipariş kayıt düzenleme hatası giderildi.
 • İhracat Fatura, Proforma Fatura ve Satış Fişi eklendi.
 • İhracat fatura detay girişi sipariş seçme ekranı eklendi.
 • Çek Senet Giriş, Çıkış, İade bordroları eklendi.

Versiyon 1.0.0.54 Beta (18.02.2021)

 • Barkod yazıcı ayarları yazıcı seçme hatası giderildi.
 • Fason Aktif / Pasif durumları güncellendi.
 • İhracat faturası eklendi.

Versiyon 1.0.0.53 Beta (17.02.2021)

 • Çek senet evrak bitir işlemi eklendi.
 • Yedek malzeme tip alt tip hatası giderildi.
 • Cari hesap düzenleme hatası giderildi.
 • Fiş işlemlerine fatura seri no eklendi.
 • Fiş işlemlerinde fatura id hatası giderildi.
 • Çek Senet karşı hesap düzenleme hatası giderildi.
 • Çek Senet muhasebe fişi görüntüleme eklendi.
 • Çek Senet döviz kuru kontrolleri eklendi.
 • Fiş detay işlemleri kur kontrol hatası giderildi.

Versiyon 1.0.0.52 Beta (15.02.2021)

 • Finisaj reçete yazdırma hatası giderildi.
 • Yedek malzeme stokları eklendi.
 • Yedek malzeme fatura işlemleri düzenlendi.
 • Satınalma iade fatura işlemleri eklendi.
 • Satış iade fatura işlemleri eklendi.
 • Sipariş aktife ve pasife gönderme işlemleri eklendi.
 • Muhasebe sözleşme işlemleri eklendi.
 • Sistem FTP ayarları eklendi. (Dosya Yükleme)
 • Sistem SMTP ayarları eklendi. (E-Posta Gönderme)
 • Sistem SMS ayarları eklendi. (SMS Gönderme)
 • Fason tanımlama ekranı güncellendi.
 • Fiyatlı sipariş formu eklendi.
 • Fatura modülü muhasebe fişi görüntüleme eklendi.
 • Fason modülü muhasebe fişi görüntüleme eklendi.
 • Kasa giriş ve çıkış fiş yazdırma ve düzenleme eklendi.
 • Muhasebe Çek/Senet modülü eklendi. (Beta Sürüm)
 • Deri kalite tanımları kullanıcıya özel parametrik hale getirildi.
 • Muhasebe sözleşme işlemlerine SMS ve E-Posta bildirimleri eklendi.

Versiyon 1.0.0.51 Beta (12.02.2021)

 • Muhasebe genel raporlar eklendi.

Versiyon 1.0.0.50 Beta (11.02.2021)

 • Fatura modülü KDV ve ÖTV oranları her satır için ayrı olarak hesaplama eklendi.
 • Veri tabanı güncellemesi yapıldı.
 • Deri Satış Stok menü düzenlemeleri yapıldı.
 • Deri Satış stok kart yazdırma eklendi.

Versiyon 1.0.0.49 Beta (10.02.2021)

 • Deri satış modülü eklendi.
 • Deri satış fatura parite hesaplama hatası giderildi.
 • Proforma Fatura dökümü güncellendi.
 • Tip alt tip tanımları subelere göre ayrıldı.

Versiyon 1.0.0.48 Beta (09.02.2021)

 • Fatura modülüne cari hesap ekleme ekranı eklendi.
 • Reçete yazdırma hatası giderildi.

Versiyon 1.0.0.47 Beta (08.02.2021)

 • Sipariş, Fatura ve diğer stok seçimlerine kat eklendi.
 • Stok kayıt silme hatası giderildi.
 • Fason fişi düzenlendi.
 • Fason aktif pasif işlemleri eklendi.
 • Şubelere deri satış özelliği eklendi.
 • Proforma fatura eklendi.

Versiyon 1.0.0.46 Beta (01.02.2021)

 • Program tüm dil karakter seti UTF-8 olarak güncellendi.
 • Stok detay kayıtlarındaki silinen kayıt hatası giderildi.
 • Veri tabanı güncellemesi yapıldı.
 • Renkli barkod yazdırma özelliği eklendi. (Renkli Yazıcı İle)
 • Sistem şube ayarları güncellendi.
 • Genel hata düzetmeleri yapıldı.
 • Modüller arası geçişlerde hızlandırma yapıldı.

Versiyon 1.0.0.45 Beta (26.01.2021)

 • Fason tanımları fason işlemleri modülüne taşındı.
 • Fason işlemleri gönderme ve alma hatası giderildi.
 • Veri tabanı güncellemeleri yapıldı.
 • Program hız iyileştirmeleri yapıldı.

Versiyon 1.0.0.44 Beta (25.01.2021)

 • Fason fiş yazdırma hatası giderildi.
 • Kalite tanımları eklendi.
 • Maraz alanlarında boş olanlar grid üzerinde gizlendi.

Versiyon 1.0.0.43 Beta (23.01.2021)

 • Fason geri alma işlemleri eklendi.
 • Fason kalan uyasırısı için satır renklendirildi.
 • Barkod tanım modülü eklendi.
 • Stok barkod basma modülü eklendi.
 • Fason göndermede stok prti kodu eklendi.

Versiyon 1.0.0.42 Beta (19.01.2021)

 • Fatura cari hesap ile ilişkili adres eklendi.
 • Fatura kullanıcı ekran ayarları eklendi.
 • Fatura kayıt düzenleme hatası giderildi.
 • Fatura otomatik seri no üretme hatası giderildi.
 • Fatura detay açıklama alanı eklendi.
 • Fatura detay işlemlerine stok parti kodu eklendi.

Versiyon 1.0.0.29 – 41 Beta (18.01.2021)

 • Fasona gönderme ve alma işlemleri eklendi.
 • Sipariş modülü eklendi.
 • Satınalma, Perakende Satış ve Toptan Satış eklendi.
 • Veri tabanı güncellemeleri yapıldı.
 • Genel hata düzeltmeleri yapıldı.
 • Program açılış hızlandırma sağlandı.

Versiyon 1.0.0.28 Beta (03.01.2021)

 • Tip alt tip seçim hatası giderildi.
 • Fason fiyat tanımlama modülü eklendi.
 • Alt kat stok deri tipi seçme problemi giderildi.
 • Kullanıcı tanımlama hatası giderildi.

Versiyon 1.0.0.27 Beta (04.01.2021)

 • Ana reçete ayak desi birim maliyet eklendi.
 • Döviz kurları tüm merkez bankası dağıtımları eklendi.
 • Stok işlemlerine dövizli birim fiyat eklendi. (Dönem Para Tipine Göre)
 • Stok işlemleri log modülü eklendi.
 • Kasa işlemleri eklendi.
 • Fiş işlemleri eklendi.
 • Kullanıcı yönetimi eklendi.
 • Şube ayarlamaları sistem yöneticisinin yetkisinde ayarlanabilir olarak düzenlendi.

Versiyon 1.0.0.26 Beta (29.12.2020)

 • Finisaj reçete uygulama modülü eklendi. (Max. 6 Uygulama)
 • Finisaj reçete uygulama gruplu döküm eklendi.
 • Kimyasal malzeme karışım baz uygulaması eklendi.

Versiyon 1.0.0.25 Beta (28.12.2020)

 • Kimyasal stok işlemleri stok girişi özelleştirildi.
 • Kimyasal stok işlemleri stok kart çoğaltma özelliği eklendi.
 • Ana reçete işlemleri eklendi.
 • Tüm deri giriş stok kart işlemleri eklendi.
 • Tüm stok girişleri farklı özellikteki formlara aktarıldı.
 • Ana reçete modülü tüm reçete girişleri özellştirildi.
 • Ana reçete girişlerinde kontroller eklendi.

Versiyon 1.0.0.1 – 24 Geliştirici Versiyonu (27.12.2020)

 • Geliştirici Versiyonu