Versiyon 1.0.0.58 Beta (25.02.2021)

 • Stok kart çoğaltma modülü eklendi.
 • Yedek Malzeme düzenleme hatası giderildi.
 • Çek Senet düzenleme döviz tipi hatası giderildi.
 • Çek Senet ödeme ve tahsilatlarda banka kasa özelliği eklendi.
 • Reçete detay düzeleme hatası giderildi.

Versiyon 1.0.0.57 Beta (23.02.2021)

 • Döviz Yönetim işlemleri eklendi.
 • Stok işlemleri Aktif Pasif stoklara gönderme eklendi.
 • Stok işlemleri Aktif Pasif stokları görüntüleme eklendi.
 • Ana Reçete Aktif Pasif Reçetelere gönderme eklendi.
 • Ana Reçete Aktif Pasif Reçeteleri görüntüleme eklendi.

Versiyon 1.0.0.56 Beta (21.02.2021)

 • Parti üretime gönderme işlemleri güncellendi.
 • Parti üretime gönder maraz ayarları güncellendi.
 • Kullanıcı yetki ayarları düzenlendi.
 • Kalite ayar kayıt düzenleme hatası giderildi.
 • Ana reçete kullanıcı yetkileri eklendi.
 • Çek Senet Ciro edilen evrağın portföye alınma hatası giderildi.
 • Çek Senet parçalı tahsilat modülü eklendi.
 • Çek Senet evrakların aktif ve pasif edilebilme özelliği eklendi.
 • Çek Senet Muhasebe Fişi Göster seçeneği eklendi.
 • Çek Senet parçalı ödeme modülü eklendi.

Versiyon 1.0.0.55 Beta (19.02.2021)

 • Çek Senet grid ayarları eklendi.
 • Çek Senet hareket cari hesap döviz ve tutar değiştirme eklendi.
 • Firma banka bilgi tanımlama ekranı eklendi.
 • Sipariş kayıt düzenleme hatası giderildi.
 • İhracat Fatura, Proforma Fatura ve Satış Fişi eklendi.
 • İhracat fatura detay girişi sipariş seçme ekranı eklendi.
 • Çek Senet Giriş, Çıkış, İade bordroları eklendi.

Versiyon 1.0.0.54 Beta (18.02.2021)

 • Barkod yazıcı ayarları yazıcı seçme hatası giderildi.
 • Fason Aktif / Pasif durumları güncellendi.
 • İhracat faturası eklendi.

Versiyon 1.0.0.53 Beta (17.02.2021)

 • Çek senet evrak bitir işlemi eklendi.
 • Yedek malzeme tip alt tip hatası giderildi.
 • Cari hesap düzenleme hatası giderildi.
 • Fiş işlemlerine fatura seri no eklendi.
 • Fiş işlemlerinde fatura id hatası giderildi.
 • Çek Senet karşı hesap düzenleme hatası giderildi.
 • Çek Senet muhasebe fişi görüntüleme eklendi.
 • Çek Senet döviz kuru kontrolleri eklendi.
 • Fiş detay işlemleri kur kontrol hatası giderildi.

Versiyon 1.0.0.52 Beta (15.02.2021)

 • Finisaj reçete yazdırma hatası giderildi.
 • Yedek malzeme stokları eklendi.
 • Yedek malzeme fatura işlemleri düzenlendi.
 • Satınalma iade fatura işlemleri eklendi.
 • Satış iade fatura işlemleri eklendi.
 • Sipariş aktife ve pasife gönderme işlemleri eklendi.
 • Muhasebe sözleşme işlemleri eklendi.
 • Sistem FTP ayarları eklendi. (Dosya Yükleme)
 • Sistem SMTP ayarları eklendi. (E-Posta Gönderme)
 • Sistem SMS ayarları eklendi. (SMS Gönderme)
 • Fason tanımlama ekranı güncellendi.
 • Fiyatlı sipariş formu eklendi.
 • Fatura modülü muhasebe fişi görüntüleme eklendi.
 • Fason modülü muhasebe fişi görüntüleme eklendi.
 • Kasa giriş ve çıkış fiş yazdırma ve düzenleme eklendi.
 • Muhasebe Çek/Senet modülü eklendi. (Beta Sürüm)
 • Deri kalite tanımları kullanıcıya özel parametrik hale getirildi.
 • Muhasebe sözleşme işlemlerine SMS ve E-Posta bildirimleri eklendi.

Versiyon 1.0.0.51 Beta (12.02.2021)

 • Muhasebe genel raporlar eklendi.

Versiyon 1.0.0.50 Beta (11.02.2021)

 • Fatura modülü KDV ve ÖTV oranları her satır için ayrı olarak hesaplama eklendi.
 • Veri tabanı güncellemesi yapıldı.
 • Deri Satış Stok menü düzenlemeleri yapıldı.
 • Deri Satış stok kart yazdırma eklendi.

Versiyon 1.0.0.49 Beta (10.02.2021)

 • Deri satış modülü eklendi.
 • Deri satış fatura parite hesaplama hatası giderildi.
 • Proforma Fatura dökümü güncellendi.
 • Tip alt tip tanımları subelere göre ayrıldı.

Versiyon 1.0.0.48 Beta (09.02.2021)

 • Fatura modülüne cari hesap ekleme ekranı eklendi.
 • Reçete yazdırma hatası giderildi.

Versiyon 1.0.0.47 Beta (08.02.2021)

 • Sipariş, Fatura ve diğer stok seçimlerine kat eklendi.
 • Stok kayıt silme hatası giderildi.
 • Fason fişi düzenlendi.
 • Fason aktif pasif işlemleri eklendi.
 • Şubelere deri satış özelliği eklendi.
 • Proforma fatura eklendi.

Versiyon 1.0.0.46 Beta (01.02.2021)

 • Program tüm dil karakter seti UTF-8 olarak güncellendi.
 • Stok detay kayıtlarındaki silinen kayıt hatası giderildi.
 • Veri tabanı güncellemesi yapıldı.
 • Renkli barkod yazdırma özelliği eklendi. (Renkli Yazıcı İle)
 • Sistem şube ayarları güncellendi.
 • Genel hata düzetmeleri yapıldı.
 • Modüller arası geçişlerde hızlandırma yapıldı.

Versiyon 1.0.0.45 Beta (26.01.2021)

 • Fason tanımları fason işlemleri modülüne taşındı.
 • Fason işlemleri gönderme ve alma hatası giderildi.
 • Veri tabanı güncellemeleri yapıldı.
 • Program hız iyileştirmeleri yapıldı.

Versiyon 1.0.0.44 Beta (25.01.2021)

 • Fason fiş yazdırma hatası giderildi.
 • Kalite tanımları eklendi.
 • Maraz alanlarında boş olanlar grid üzerinde gizlendi.

Versiyon 1.0.0.43 Beta (23.01.2021)

 • Fason geri alma işlemleri eklendi.
 • Fason kalan uyasırısı için satır renklendirildi.
 • Barkod tanım modülü eklendi.
 • Stok barkod basma modülü eklendi.
 • Fason göndermede stok prti kodu eklendi.

Versiyon 1.0.0.42 Beta (19.01.2021)

 • Fatura cari hesap ile ilişkili adres eklendi.
 • Fatura kullanıcı ekran ayarları eklendi.
 • Fatura kayıt düzenleme hatası giderildi.
 • Fatura otomatik seri no üretme hatası giderildi.
 • Fatura detay açıklama alanı eklendi.
 • Fatura detay işlemlerine stok parti kodu eklendi.

Versiyon 1.0.0.29 – 41 Beta (18.01.2021)

 • Fasona gönderme ve alma işlemleri eklendi.
 • Sipariş modülü eklendi.
 • Satınalma, Perakende Satış ve Toptan Satış eklendi.
 • Veri tabanı güncellemeleri yapıldı.
 • Genel hata düzeltmeleri yapıldı.
 • Program açılış hızlandırma sağlandı.

Versiyon 1.0.0.28 Beta (03.01.2021)

 • Tip alt tip seçim hatası giderildi.
 • Fason fiyat tanımlama modülü eklendi.
 • Alt kat stok deri tipi seçme problemi giderildi.
 • Kullanıcı tanımlama hatası giderildi.

Versiyon 1.0.0.27 Beta (04.01.2021)

 • Ana reçete ayak desi birim maliyet eklendi.
 • Döviz kurları tüm merkez bankası dağıtımları eklendi.
 • Stok işlemlerine dövizli birim fiyat eklendi. (Dönem Para Tipine Göre)
 • Stok işlemleri log modülü eklendi.
 • Kasa işlemleri eklendi.
 • Fiş işlemleri eklendi.
 • Kullanıcı yönetimi eklendi.
 • Şube ayarlamaları sistem yöneticisinin yetkisinde ayarlanabilir olarak düzenlendi.

Versiyon 1.0.0.26 Beta (29.12.2020)

 • Finisaj reçete uygulama modülü eklendi. (Max. 6 Uygulama)
 • Finisaj reçete uygulama gruplu döküm eklendi.
 • Kimyasal malzeme karışım baz uygulaması eklendi.

Versiyon 1.0.0.25 Beta (28.12.2020)

 • Kimyasal stok işlemleri stok girişi özelleştirildi.
 • Kimyasal stok işlemleri stok kart çoğaltma özelliği eklendi.
 • Ana reçete işlemleri eklendi.
 • Tüm deri giriş stok kart işlemleri eklendi.
 • Tüm stok girişleri farklı özellikteki formlara aktarıldı.
 • Ana reçete modülü tüm reçete girişleri özellştirildi.
 • Ana reçete girişlerinde kontroller eklendi.

Versiyon 1.0.0.1 – 24 Geliştirici Versiyonu (27.12.2020)

 • Geliştirici Versiyonu